Спрощене позовне провадження в цивільному процесі: чи все так просто?

Спрощене позовне провадження в цивільному процесі: чи все так просто?

Зовсім недавно точилися дискусії з приводу процесуальних новацій, пропонованих у рамках судової реформи. Але час біжить. Ось уже минули три місяці з дня, коли правнича спільнота розпочала втілення у життя нових «правил гри» у здійсненні судочинства – з 15.12.2017 набрав чинності Закон України від 03.10.2017 № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (далі – Закон № 2147-VIII). Розпочалося практичне застосування трьох цілком оновлених процесуальних кодексів, у тому числі й Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК). Тож суперечки щодо доцільності впровадження у вітчизняні процесуальні кодекси певних новацій поступаються аналізуванню ефективності процесів їх реалізації.

Антикорупційний суд для України

На четвертий рік реформування судової системи, після утворення у жовтні 2014 року Ради з питань судової реформи, чи не найгострішим на сьогодні постає питання створення в Україні антикорупційного суду. В кращих традиціях національного державотворення публічну позицію з цього приводу вже встигли висловити представники чи не всіх соціальних прошарків, у тому числі діячі культури та навіть духовенства. Лише одного цього факту достатньо для усвідомлення ступеня заполітизованості дискусії, яка за своїм характером мала б бути суто юридичною, і яку проблематику це загалом накладає на процес створення такого суду.

До питання становлення процедури оцінювання професійного рівня кандидатів для роботи на посаді судді

Протягом останніх двох десятиліть судова система України перебуває в постійному процесі реформ. До 2002 року питання її діяльності врегульовувались Законом “Про судоустрій”, який був прийнятий ще в 1981 році та діяв з певними змінами та доповненнями аж до 2002 року. Поряд з цим законом правовий статус судді визначався окремим Законом України “Про статус судді”. Згадані нормативні акти у свій час певним чином урегульовували певні питання функціонування судової системи України та визначали правовий статус суддів України, діяли в певних редакціях, змінювались та доповнювались.

Аналітичний огляд Закону України “Про Конституційний Суд України”

Під кінець шостої сесії восьмого скликання, після багатьох невдалих спроб Верховній Раді України вдалося все ж таки прийняти нову редакцію Закону України «Про Конституційний Суд України». Вказана редакція, варто відмітити, є далеко не найгіршою з можливих варіантів, хоча й не без вад, у тому числі системного характеру. Метою цього аналітичного огляду є спроба об’єктивного висвітлення як позитивних, так негативних аспектів прийнятого Закону, що надасть змогу в подальшому поліпшити його редакцію, та в жодному разі не носить будь-якого політичного або замовного характеру.