Наша команда

В’ячеслав Панасюк

В’ячеслав Панасюк

Голова ГО “Центр розвитку права”

У 2004 році завершив навчання у Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство» (факультет № 1 – Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури).

З 2005 до 2016 робота в Міністерстві юстиції та Верховному Суді. Останні вісім років зазначеного періоду робота на керівних посадах: начальник відділу з питань правосуддя, помічник Першого заступника Міністра, помічник Голови Верховного Суду, заступник начальника Правового управління Верховного Суду, заступник директора Департаменту-начальник Управління з питань правосуддя Міністерства юстиції.

Під час роботи у вказаних органах відповідальний за формування правової позиції з питань судоустрою і статусу суддів, цивільного, господарського та кримінального процесуального законодавства, законодавства про адміністративне судочинство, законодавства про кримінальну та адміністративну відповідальність, про адвокатуру та медіацію.

Є досвід роботи з організації здійснення першими особами вищих органів влади своїх посадових обов’язків, зокрема з питань представлення та супроводження проектів нормативно-правових актів у Кабінеті Міністрів України та Верховній Раді України.

Спеціалізація: судоустрій і статус суддів, судовий процес, міжнародні стандарти у сфері незалежності суддів та здійснення судочинства, виконавче провадження, адвокатура, медіація.

На сьогодні є національним експертом у сфері правосуддя у міжнародних проектах з надання технічної допомоги.

e-mail: laburunt@gmail.com

Роман Савчук

Роман Савчук

співзасновник ГО “Центр розвитку права”, член Правління

У 2004 році завершив навчання у Львівській комерційній академії.

З 2004 року робота в Академії суддів України – закладі підготовки та підвищення кваліфікації суддів, який на той час відповідав за добір, навчання, підвищення кваліфікації суддів судів загальної юрисдикції. Брав безпосередню участь у закладенні підвалин сучасної моделі спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, створенню системи підготовки та підвищення кваліфікації суддів, дистанційного навчання суддів, розв’язанні проблемних та актуальних питань судової практики тощо. Професійну кар′єру в Академії суддів України завершив на посаді виконуючого обов′язки проректора з правової та інформаційної діяльності у зв′язку із ліквідацією установи.

Починаючи з 2010 року робота на керівних посадах Секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Серед професійних здобутків під час роботи у зазначеному органі: розробка та впровадження системи анонімного тестування кандидатів у судді та діючих суддів, створення системи оцінки рівня професійної підготовки кандидатів у судді із використанням модельних судових справ, напрацювання уніфікованих методик оцінки професійного рівня суддів, методичних рекомендацій щодо виявлення особистих та моральних якостей кандидатів на посаду судді, розроблення професіограми судді, забезпечення проведення кваліфікаційного оцінювання суддів, залучення громадськості до оцінки роботи суддів.

Професійну роботу у Секретаріаті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України завершив у 2016 році звільнившись з посади директора Департаменту з питань професійної кваліфікації суддів та кандидатів на посаду судді.

Спеціалізація: судоустрій і статус суддів, міжнародні стандарти підготовки суддів, підвищення кваліфікації суддів та навчання суддів упродовж життя, захист основоположних свобод та прав людини, адвокатура.

На сьогодні займаюся приватною правозахисною практикою та є національним експертом у міжнародних проектах з надання технічної допомоги.

e-mail: romansav@ukr.net

Олександра Ковальова

Олександра Ковальова

член ГО “Центр розвитку права”

у 2012 році закінчила Академію адвокатури України, відділення спеціальної адвокатської підготовки,

Починаючи з того ж року робота юристом у ТБ “Центральна універсальна біржа”, спеціалізація з продажу нерухомого майна, що перебуває у власності держави.

2012-2014 роки робота у Головному управлінні юстиції м. Києва та Міністерстві юстиції України. Сфера відповідальності: представництво інтересів держави, зокрема Кабінету Міністрів України, в судах України, забезпечення реалізації повноважень Міністра юстиції, як члена Вищої ради юстиції.

З 2014 по 2017 роки робота у Верховному Суді України. Сфера відповідальності: розробка та правова експертиза проектів законів у сфері правосуддя, які перебувають на розгляді у Верховній Раді України, підготовка конституційних подань до Конституційного Суду України з питань неконституційності положень чинного законодавства. Постійний учасник міжнародних наукових конференціях, круглих столів щодо здійснення судової реформи в Україні.

З 2017 року – практикуючий адвокат.

Спеціалізація: судоустрій, міжнародні стандарти здійснення судочинства, міжнародне публічне право, міжнародне приватне право, конституційне право, кримінальне право та процес.

Володію українською (рідна), російською (вільно), англійською (рівень B2), італійською (рівень A1), польською (рівень A1) мовами.

На сьогодні є національним експертом у міжнародних проектах з надання технічної допомоги.

e-mail: alekskovalova@gmail.com

Людмила Майстренко

Людмила Майстренко

член ГО “Центр розвитку права”

У 2002 році завершила навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, здобула вищу освіту за спеціальністю «Правознавство».

Розпочала трудову діяльність у 1999 році спеціалістом ІІ категорії відділу призначення пенсій районного управління соціального захисту населення.

Протягом 2000-2002 р.р. працювала у районному управлінні юстиції на посадах спеціаліста та начальника відділу – заступника начальника цього управління.

З 2002 року до теперішнього часу – робота у приватній юридичній консалтинговій компанії, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Верховному Суді України.

На сьогодні – начальник управління у Верховному Суді України.

За час професійної діяльності здобула досвід: практичного застосування норм цивільного, сімейного, трудового, житлового, земельного права, цивільного та адміністративного процесуального законодавства; з розробки форм та підготовки судових процесуальних документів; з розробки проектів нормативно-правових актів; із здійснення аналітичної роботи та консультування з правових питань; з участі, у тому числі як доповідач, у роботі семінарів, круглих столів, конференцій з правової тематики. Працюючи у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, брала участь у розробці правил та впровадженні процедур притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, добору кандидатів на посаду судді вперше, розробці професіограми судді, засобів залучення громадськості до аналізу для визначення поточної кваліфікації суддів. Під час роботи у Верховному Суді України до сфери професійної відповідальності входило здійснення, на основі міжнародних стандартів, експертного аналізу ініціатив у рамках проведення судової реформи. Маю досвід роботи на керівних посадах близько 8 років.

Спеціалізація: цивільне право і процес, сімейне, житлове і трудове право; судоустрій і статус суддів, міжнародні стандарти судочинства; захист прав людини на національному рівні через призму практики Європейського суду з прав людини.

e-mail: Ludmila.maistrenko@gmail.com

 

 

Ольга Стефанішина

Ольга Стефанішина

член ГО “Центр розвитку права”

Директор Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

У 2008 році закінчила навчання у Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченко за спеціальністю «Міжнародне право», здобувши кваліфікацію «юрист-міжнародник, перекладач з англійської мови».

З 2005 до 2007 робота у приватному секторі на посадах юридичного радника та консультанта.

З 2007 по 2010 робота у Державному департаменті з питань адаптації законодавства на посадах спеціаліста  з питань євроатлантичної інтеграції  та наближення законодавства України до права ЄС – керівника підрозділу з питань координації відносин між Україною та ЄС;

З 2010 по 2016 роки робота у Міністерстві юстиції  на посадах заступника та керівника Управління та Департаменту з питань європейської інтеграції.

З 2016 року по теперішній час працює у Секретаріаті Кабінету Міністрів.

Під час роботи у сфері державного управління брала участь у переговорних процесах щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, ЄВРАТОМ та їхніми державами-членами, отримання Україною безвізового режиму поїздок громадян України до держав-членів ЄС, секторальних угод з ЄС, зокрема щодо умов отримання фінансової допомоги.

Протягом періоду роботи у Державному департаменті з питань адаптації законодавства та Міністерстві юстиції здійснювала координацію та експертне супроводження виконання зобов’язань України у рамках двосторонніх документів між Україною та ЄС, а також Радою Європи. Безпосередньо залучалась до розробки рамкового законодавства з питань захисту персональних даних, засад державної політики щодо боротьби з дискримінацією, інших законодавчих актів з пов’язаних виконанням Україною міжнародних зобов’язань.

У рамках роботи на посаді директора Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції забезпечує координацію діяльності органів виконавчої влади з розроблення та здійснення заходів, спрямованих на виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору, здійснення процесу адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС), стандартів
і рекомендацій НАТО;

Спеціалізація: міжнародне співробітництво, міжнародне право, право ЄС.

e-mail: stefanishyna@gmail.com