Про нас

Мета діяльності:

сприяння у розбудові України як правової держави шляхом приведення національного законодавства та діяльності державних інституцій у відповідність до європейських стандартів.

 

Напрями діяльності:

  • моніторинг чинних нормативно-правових актів та законодавчих ініціатив;
  • виявлення проблем у сфері державно-правового розвитку, дослідження причин їх виникнення, а також їх правової природи;
  • розробка концепцій реформ, аналіз їх впровадження;
  • розробка проектів нормативно-правових актів;
  • правова експертиза законодавчих ініціатив;
  • підготовка науково-практичних коментарів нормативно-правових актів, а також науково-методичних рекомендацій щодо здійснення правозастосовчої діяльності;
  • вивчення та аналіз судової практики;
  • проведення конференцій, семінарів, круглих столів з обговорення визначеної проблематики, а також тренінгів прикладного характеру.